Gillen om Hillen

Lig je jarenlang krom om extra snel je hypotheek af te lossen, zodat je lekker geen eigenwoningforfait meer hoeft te betalen, schaft de overheid de regeling af! Om gek van te worden. Of beter: om woedend van te worden!

En dat deden dan ook heel wat huiseigenaren — inclusief Hans Wiegel — toen ze hoorden dat het nieuwe kabinet van plan is om de Wet Hillen in te trekken. Deze wet, vernoemd naar CDA-er Hans Hillen, dateert uit 2005 en zorgt ervoor dat het bedrag dat je vanwege het eigenwoningforfait moet optellen bij het inkomen, nooit groter is dan het bedrag dat je mag aftrekken aan hypotheekrente. Wie z’n hypotheek (bijna) helemaal aflost hoeft daarom geen eigenwoningforfait te betalen.

Goedbeschouwd was de Wet Hillen een nogal laffe poging om een ongewenst gevolg van de heilige hypotheekrenteaftrek wat in te perken. Door die aftrek losten al minder Nederlanders af. Banken bedachten ongeveer elke week een nieuwe, nog riskantere variant van de aflossingsvrije hypotheek. Nederland werd kampioen hypotheekschuld.

Om daar wat aan te doen had de overheid natuurlijk de renteaftrek kunnen verlagen. Maar dat durfden CDA en VVD niet. In plaats daarvan kwam de Wet Hillen: de facto een subsidie op aflossen. Zo subsidieerden we zowel het maken van schuld als het aflossen ervan. Die malligheid kostte de overheid handen met geld, dat weer opgehaald moest worden met bijvoorbeeld hoge belastingen op arbeid.

Inmiddels is Den Haag ook de idiotie van deze situatie in gaan zien. Aflossen is tegenwoordig de norm en de renteaftrek gaat in stappen fors omlaag. Dus kan ook de subsidie op aflossen verdwijnen. Men neemt er ruim de tijd voor, pas over dertig jaar is Hillen geheel afgebouwd.

Daar mag je best boos om worden, maar de maatregel is zo logisch als maar kan. Zeker omdat vanwege de nieuwe, strengere aflossingsregels, in de komende jaren al meer Nederlanders recht op de Hillen-subsidie zouden krijgen. Een subsidie die niet meer nodig is, en die steeds kostbaarder wordt, die mag je best afbouwen.

Dat vonden ook de topambtenaren van de Studiegroep Duurzame Groei die in 2016 al voorstelden om Hillen te schrappen. Hoe eerder de Hillen-regeling wordt afgeschaft of uitgefaseerd, schreven de ambtenaren, hoe minder de pijn.

Ze legden ook nog even uit waarom het eigenwoningforfait überhaupt bestaat. Onroerend goed is een prima belastinggrondslag, ook als het om een huis gaat waar je zelf in woont. Uit onderzoek van de Oeso blijkt dat het de economie veel minder verstoort dan bijvoorbeeld belasting op inkomen of winst. Het is dus een relatief ‘groeivriendelijke’ belasting. Zonde om die niet te benutten. En zo is het.