Amerikaanse griezelgrafiek voor Nederland veel minder eng

Over deze grafiek maakte Amerikaanse commentatoren zich de afgelopen dagen bijzonder druk. “Your Scary-Ass Chart of the Day”, noemde blogger Ed Driscoll de grafiek. En inderdaad: eng is het.

labor-force-dropouts-drive-lower-unemployment-rate-1-10-14

Wat zien we? De blauwe lijn is het werkloosheidspercentage van de VS. Dat is het aantal mensen dat op zoek is naar werk, als percentage van de totale beroepsbevolking. De werkloosheid neemt gestaag af. Afgelopen vrijdag meldde de Bureau of Labor Statistics dat de werkloosheid in december is gedaald naar 6,7 procent.  

De rode lijn laat zien dat de Amerikanen daar niet al te blij mee kunnen zijn. De werkloosheid daalt vooral omdat steeds minder mensen zoeken naar werk, niet omdat steeds meer mensen werk vinden. De participatiegraad (dat is: het aantal mensen dat werkt of werk zoekt, als percentage van de totale bevolking tussen 15 en 65 jaar), daalt al een aantal jaar. Werkzoekenden geven het op. Er is toch geen werk. (Andere mogelijke redenen voor de dalende participatiegraad worden hier besproken)

Uitgaande van de participatiegraad van juni 2009, zo laat de rode lijn zien, is de werkloosheid helemaal niet gedaald, maar rond de 11 procent blijven hangen. Niks herstel.

Hoe zit dat in Nederland? Bij ons daalt de werkloosheid pas een paar maanden, en ook hier schreven de kranten over ‘ontmoedigde werklozen’ die zich moedeloos het zoeken opgeven. Maar toch is de situatie in Nederland heel anders dan in de VS.

Hieronder de Scary-Ass-grafiek voor Nederland. Bij ons loopt de blauwe lijn de afgelopen twee jaar juist boven de rode lijn. Met andere woorden: uitgaande van de participatiegraad van juni 2009 is de werkloosheid lager dan het officiële percentage.

Schermafbeelding 2014-04-21 om 14.41.46

Een goed deel van de werkloosheidsstijging in Nederland komt doordat een al groter deel van de Nederlanders wil werken. Nederlanders zijn tijdens de crisis per niet ontmoedigd, maar per saldo ‘bemoedigd’ om aan het werk te gaan. (ik schreef daar eerder dit over).

Ons Scary-Ass-werkloosheidspercentage bedraagt nu 7,5%. Dat is ruim drie procentpunten minder dan in de VS!

Het eurogebied als geheel lijkt wat dit betreft meer op Nederland dan op de VS. Uit de grafieken op pagina 5 en 6 van deze OECD-publicatie blijkt dat in het eurogebied de niet-participatie is afgenomen, terwijl die in de VS juist is toegenomen.